Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Intézményünk több évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeti időkben kialakított első óvoda a ma már két helyen működik. Óvodánk képes a helybéli igényeket kielégíteni, valamint a környező településekről is fogadni tudja azokat a gyermekeket, melyek szüleinek a város ad munkalehetőséget. 
Pedagógiai programunkat a helyi adottságokra alapozva készítettük. Óvodánkban folyó nevelés a családi nevelés kiegészítője. Az itt élő családok pedagógiai kultúrája nagyon változó, egyre több a hátrányos helyzetű gyermek, a rendezetlen családi körülmény. Családi nevelést kompenzáló szerepünk ezért egyre fokozottabb, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kiemelt szerepet kap. Megtanulják hogyan éljenek közösségben, elősegítjük, hogy eligazodjanak az őket körülvevő világban. A tartalmas, színes tevékenységek révén személyiségük, egyéni képességeik fejlődjenek. Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőséget, a hátrányokat csökkentő pedagógiai attitűddel. 
Legfontosabb tevékenységünknek a ránk bízott gyermekek egészséges, harmonikus, sokoldalú személyiség fejlődését tartjuk. Olyan értékeket szeretnénk közvetíteni feléjük, amelyek társadalmilag értékesek és az egyéni önmegvalósításban egyaránt eredményes (konstruktív életvezetés). Programunk a szülőkkel kialakítandó együttműködésre építi az óvodai nevelést. Nevelésfelfogásunk egyik alaptézise, hogy az óvoda pedagógiai gyakorlata csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes. 
Gyermekközpontú szemlélet megvalósítására törekszünk, ahol a 3-7 éves korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek szem előtt tartásával folyik a nevelőmunka. Óvodánkban a Tevékenységközpontú Pedagógiai Program elvei szerint neveljük a gyermekeket. Célunk: a nevelés minden területén az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, az általános, életkori, és egyéb speciális nevelési szükségletek kielégítése. Az általános pedagógiai célrendszer figyelembevételével határozzuk meg az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat.