Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Vízhez szoktatás az óvodábanAz óvoda nevelő munkájában kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés. Így a mindennapos mozgás mellett intézményünk bevezette a vízi tornákat is. Ezzel változatos mozgásformákat biztosítva a gyermekek számára. Már a középső csoportokban elkezdik a vízhez szoktatást, amihez a helyi fürdő egész tanévben a legjobb feltételeket biztosítja.

Az első pár alkalom nem egyszerű a gyermekek számára. Előfordul, hogy van, aki fél a víztől illetve még nem is volt strandon. Emellett új szabályokkal találkoznak, új érzetekkel, amiket meg kell szokniuk és tudniuk kell kezelni. A gyermekekben a vízbiztonság kialakítása a legfontosabb célunk, ezzel hozzájárulva a későbbiekben a minőségi élményszerezéshez. Ezek szerencsére gyorsan rögzülnek, természetessé válnak.

A rendszeres, szervezett, játékokkal gazdagított vízben töltött idő segít a gyermekeket a félelmeik leküzdésében. A játékos feladatok, a derűs, oldott légkör, az egyéni bánásmód, a dicséretek a visszahúzódóbb, bátortalanabb gyermekeket is cselekvésre ösztönzik.

Minden gyermek számára biztosítjuk, hogy a maga fejlődési ütemében alakuljanak ki illetve szilárduljanak meg képességeik, készségeik, melyek a későbbiekben az úszás elsajátításához szükségesek. Ennek segítésére maguk választhatnak az általunk felkínált eszközökből (különböző méretű karikák és labdák, szivacsok).

A rendszeres fürdőbe járásnak köszönhetően természetesen mozognak a vízben, örömmel végzik a játékos utánzó mozgásokat. Előfordul, hogy a csoport egy része az úszás elsajátításához szükséges merüléseket, mozdulatokat gyakorolja. A másik fele, akik még nem jutottak erre a szintre, ők nagy lelkesedéssel csúszdáznak, labdáznak, élvezik a vizes közeget.

Örömmel látjuk, hogy gyermekek várják a „vizes napokat” és azt is, hogy milyen sokat fejlődtek ezek hatására. Bízunk benne, hogy egy egészséges, sportolni, mozogni szerető nemzedék felnövekedéséhez ezzel is hozzájárulunk.
Köszönjük a fenntartónak a lehetőséget!

Makráné Balog Zsófia

Egészségmegőrző lovaglás

Az Egészségmegőrző lovaglás 2014 óta minden tanév elején meghirdetésre kerül, melyre első körben az óvodások és bölcsődések jelentkezhettek, majd utóbb az állami és egyházi iskola tanulói is csatlakoztak a programhoz. Heti szinten mind a három korosztályból 80 óvodás, bölcsődések, az első és második osztály diákjai, illetve a harmadik, negyedik évfolyam SNI-s BTMN-s gyermekei jönnek lovagolni preventív és fejlesztő céllal.
Az Egészségmegőrző lovaglás különböző területek fejlesztésével segíti a gyermekek beilleszkedését és tanulását. A fejlesztési területek között kiemelt figyelmet kap a: nagymozgás, finommotorika, szem-kéz koordináció, egyensúly, testkép, testséma, figyelem, koncentráció, emlékezet, utasítás/szabálykövetés, feladattartás/feladattudat, beszéd, önbizalom, önértékelés fejlesztése és az érzelmi, szociális nevelés.
A foglalkozások során alkalmazunk különböző eszközöket is, melyet a gyerekek nagy örömmel fogadnak. Ezek közé tartoznak a különböző karikák, labdák, szalagok, gyöngyök, csipeszek, fejlesztő játékok mint a golyós egyensúlyozó, a montessori torony masszázs labdák és hengerek, vagy a csodakocka. Természetesen a foglalkozás része ugyan úgy a lovastorna is rengeteg mondóka és ének kíséretében. A foglalkozás során a gyermekek megkapják a szokásos védőfelszereléseket, a kobakot és a hátvédőt, viszont nyereg helyett voltizs hevederben ülnek és futószár helyett egy lóvezető segítségével dolgozunk.
Egy-egy foglalkozás 20 perces, melyre a gyermekeket heti rendszerességgel várjuk.