Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Étkezési térítési díj befizetésének rendje
 
A befizetés pontos dátumát előre jelezzük a főbejárati hirdetőtáblán, illetve az óvodai
csoportok faliújságán.
A befizetés havonta előre történik, az önkormányzat rendeletében meghatározottak
szerint a tárgy hónapot megelőző hó 30. napjáig.
A befizetés készpénzes fizetéssel vagy átutalással teljesíthető.
Pótbefizetésre csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor.
A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.
A gyermek távolléte, betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezéstérítés napján a
befizetési kötelezettsége alól.
Konyha elérhetősége: +36 30 719 1708
(Hívható: munkanapokon 7:00 - 15:00 óráig)
Amennyiben a kiírt befizetési napokon nem történik meg az étkezés térítési díjának befizetése, nem áll módunkban az étkezést biztosítani.
Az étkezési térítési díjakat kizárólag a kiírt befizetési időpontokban lehet csak befizetni.
Szeretnénk kérni ezen időpontok betartását.

Befizetési időpontok

Étlap