Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Étkezési térítési díj befizetésének rendje

- A befizetés pontos dátumát előre jelezzük a főbejárati hirdetőtáblán, illetve az óvodai
csoportok faliújságán.
- A befizetés havonta előre történik, az önkormányzat rendeletében meghatározottak
szerint a tárgy hónapot megelőző hó 30. napjáig.
- A befizetés készpénzes fizetéssel vagy átutalással teljesíthető.
- Pótbefizetésre csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor.
- A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.
- A gyermek távolléte, betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezéstérítés napján a
befizetési kötelezettsége alól.

Befizetési időpontok

Étlap