Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Óvodánk 2017. óta a boldog óvoda csapatának aktív tagja.
Minden évben az aktuális középső és nagy csoportok csatlakoznak a boldog óvoda programhoz.
A boldogság a pozitív érzelmek királynője, a lelki egészségünk aranyalapja. A boldogság pumpálja az energiát a mentális egészségünk csúcsállapotának fenntartásához. A boldogság a pozitív érzelmek egy sajátos koktélja, amelynek alapízét az a pozitív érzelem adja (például: szeretet, hála, öröm stb.), amely uralkodó az élményfolyamban.

De mit is jelent ez a gyakorlatban?
Egyre több országban tartanak már boldogságórákat, és számos vizsgálat során megfigyelték a diákokon, hogy ezek az órák csökkentik a szorongásukat, növelik az önbizalmukat, és segítenek nekik abban, hogy jobban teljesítsenek az iskolában. Magyarországon 2012-ben a Jobb Veled a Világ alapítvány indította el a programot, mely kezdetben a felnőtteknek tartott személyiségfejlesztő tréningeket a pozitív pszichológia eszközével, később pedagógusok, pszichológusok közreműködésével egy egész programot dolgoztak ki arra, hogy boldogságra tanítsuk a gyermekeinket az iskolában, valamint az óvodában.
A programhoz az első lépésektől kezdve mellé állt prof. dr. Bagdy Emőke is.
A program nemcsak a gyerekek fejlődésére és gondolkodásmódjuk fejlesztésére van hatással, hanem erősíti a baráti és társas köteléket, összekovácsolja a csoportot, pozitív hatással vannak a gyerek-szülő kapcsolatra is.
A boldogságórák keretében havonta legalább egy foglalkozást tartunk a megadott témában (például jó cselekedetek gyakorlása, megbocsátás, apró örömök stb.), komplexen, használva  relaxációs gyakorlatot, a meséket, zenéket segítségül hívjuk, saját tapasztalatok, élmények elő kerülnek és mindezt játékosan, kreatív feladatokon, gyakorlatokon keresztül adjuk a gyermekeknek.
Bízunk abban, hogy ez az újszerű törekvés is segítségünkre lesz a mindennapokban, és még többet tudunk adni a 3-6 éves korosztály számára.
Ennek a programnak az anyagával egészítjük ki a terveinket, melyhez könyv és mnukafüzet, Bagdi Bella CD-s hanganyag is színesíti a repertoárt.
 
Minden hónapban egy konkrét boldogságfokozó gyakorlattal foglalkozunk:
 • Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása
 • Október: Optimizmus gyakorlása
 • November: A társas kapcsolatok boldogító ereje
 • December: Boldogító jócselekedetek
 • Január: Célok kitűzése és elérése
 • Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
 • Március: Apró örömök élvezete
 • Április: Megbocsátás
 • Május: Egészséges életmód
 • Június: Fenntartható boldogság / Önbecsülés
A program eszköztára sokrétű, az egyéni és a csoportos tanulást is változatosan támogatja.
A Boldogságórák célja az, hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon számukra lehetőséget.
Sikerkritériumok:
 • fejlődjön a gyermekek önismerete
 • elfogadóbbak, türelmesebbek, segítőkészebbek, együttműködőbbek legyenek az óvodásaink
 • pozitív tulajdonságokkal tudják társaikat jellemezni
 • segítsen a konfliktusok kezelésében
 • lelki és érzelmi síkon mély gondolatokat fogalmaznak meg a gyermekek